Πρότο

56 posts

proto-post.jpg

Κλήρωση ΠΡΟΤΟ ΟΠΑΠ 2052 – 12/09/2019

Στη σημερινή κλήρωση του ΠΡΟΤΟ (κλήρωση 2052) η τυχερή επτάδα είναι η 9 9 2 8 9 4 4. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα από τα παιχνίδια αριθμών του ΟΠΑΠ στο οποίο επιλέγεται 1 αριθμός από κάθε μία από τις 7 στήλες του πεδίου αριθμών που αριθμούν από το 0 […]

proto-post.jpg

Κλήρωση ΠΡΟΤΟ ΟΠΑΠ 2051 – 08/09/2019

Στη σημερινή κλήρωση του ΠΡΟΤΟ (κλήρωση 2051) η τυχερή επτάδα είναι η 3 1 5 5 6 9 0. Σύμφωνα με τα στατιστικά του παιχνιδιού που προβάλλονται στην σελίδα μας ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ σε σύνολο 2050 κληρώσεων οι αριθμοί που κληρώθηκαν έχουν τις εξής εμφανίσεις: Αριθμοί Εμφανίσεις Θέση 3 215 1 1 […]

proto-post.jpg

Κλήρωση ΠΡΟΤΟ ΟΠΑΠ 2050 – 05/09/2019

Στη σημερινή κλήρωση του ΠΡΟΤΟ (κλήρωση 2050) η τυχερή επτάδα είναι η 5 2 4 9 0 6 8. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα από τα παιχνίδια αριθμών του ΟΠΑΠ στο οποίο επιλέγεται 1 αριθμός από κάθε μία από τις 7 στήλες του πεδίου αριθμών που αριθμούν από το 0 […]

proto-post.jpg

Κλήρωση ΠΡΟΤΟ ΟΠΑΠ 2049 – 01/09/2019

Στη σημερινή κλήρωση του ΠΡΟΤΟ (κλήρωση 2049) η τυχερή επτάδα είναι η 9 7 9 5 7 6 6. Σύμφωνα με τα στατιστικά του παιχνιδιού που προβάλλονται στην σελίδα μας ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ σε σύνολο 2048 κληρώσεων οι αριθμοί που κληρώθηκαν έχουν τις εξής εμφανίσεις: Αριθμοί Εμφανίσεις Θέση 9 203 1 7 […]

proto-post.jpg

Κλήρωση ΠΡΟΤΟ ΟΠΑΠ 2048 – 29/08/2019

Στη σημερινή κλήρωση του ΠΡΟΤΟ (κλήρωση 2048) η τυχερή επτάδα είναι η 2 5 8 9 7 6 3. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα από τα παιχνίδια αριθμών του ΟΠΑΠ στο οποίο επιλέγεται 1 αριθμός από κάθε μία από τις 7 στήλες του πεδίου αριθμών που αριθμούν από το 0 […]