Τα πάντα για τα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ

Οδηγίες SUPER3

Το SUPER3 είναι ένα από τα παιχνίδια αριθμών του ΟΠΑΠ που έχει κληρώσεις που πραγματοποιούνται 10 φορές ημερισίως, ανάμεσα στις 10:00 και στις 21:00.

Στο παιχνίδι αυτό κληρώνεται ένας τριψήφιος αριθμός από το 000 έως το 999.

Το κόστος κάθε στήλης είναι 0,50 ευρώ.

Διαθέσιμες επιλογές παιχνιδιού:

 • Απλή στήλη

  Ο πιο απλός τρόπος παιχνιδιού στο SUPER3 είναι η απλή στήλη. Απλή στήλη παίζετε όταν επιλέγετε 1 αριθμό από κάθε στήλη επιλογής αριθμών(0 έως 9).

  Απλή στήλη

  Στο παιχνίδι με απλή στήλη μπορείτε να επιλέξετε παιχνίδι “ΜΕ ΣΕΙΡΑ” ή “ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ”. Η επιλογή αυτή καθορίζει εάν ο τριψήφιος αριθμός κερδίζει μόνο εάν έρθει με τη σειρά που σημειώθηκε στο δελτίο ή όχι.

  Απλή στήλη με σειρά ή χωρίς σειρά

 • Σύστημα πλήρους ανάπτυξης

  Παίζεται με σύστημα πλήρους ανάπτυξης επιλέγοντας περισσότερους από 1 αριθμό σε κάποια από τις 3 στήλες επιλογής.

  Στο σύστημα πλήρους ανάπτυξης δεν μπορείτε να επιλέξετε παιχνίδι “ΜΕ ΣΕΙΡΑ” ή “ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ”.

  Σύστημα πλήρους ανάπτυξης

 • Παιχνίδια με λιγότερα ψηφία

  Στο παιχνίδια δίνεται η δυνατότητα να παίξετε και να κερδίσετε με λιγότερα από τα 3 ψηφία που κληρώνονται σε κάθε κλήρωση.

  Αυτό είναι δυνατό σημειώνοντας τις επιλογές “ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ” ή “ΕΝΑ ΨΗΦΙΟ” κατά την οποία θα πρέπει να προβλεφθούν 2 ή 1 αριθμοί αντίστοιχα με την σειρά με την οποία ήρθαν στην κλήρωση.

  Με δύο ψηφία και με ένα ψηφίο

 • Τυχαία επιλογή αριθμών

  Για να παίξετε το SUPER3 με τυχαία επιλογή αριθμών υπάρχουν δύο τρόποι.

  Ο πρώτος είναι να συμπληρώσετε μόνο το πεδίο “ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ”, που θα δημιουργήσει μια απλή στήλη επιλέγοντας αυτόματα 3 αριθμούς όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  Τυχαία επιλογή αριθμών

  Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξετε το πεδίο “ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ” μαζί με έναν αριθμό από την πρώτη αριστερά στήλη της περιοχής. Σε αυτήν την περίπτωση η μηχανή επικύρωσης του δελτίου παράγει αντίστοιχο πλήθος με τον αριθμό που έχει επιλεγεί.

  Για παράδειγμα εάν επιλέξετε το πεδίο “ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ” και τον αριθμό 6, τότε παράγονται 6 τυχαίοι τριψήφιοι αριθμοί.

  Τυχαία επιλογή αριθμών

 • Επιλογή πολλαπλασιαστή

  Η επιλογή πολλαπλασιαστή είναι μια δυνατότητα που σας δίνεται για να πολλαπλασιάσετε τις στήλες συμμετοχής σας στο παιχνίδι. Η δυνατότητα αυτή βρίσκεται δίπλα σε κάθε περιοχή του δελτίου με τίτλο “ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ”. Κάθε επιλογή σε αυτό το δελτίο λειτουργεί αθροιστικά με μέγιστο πολλαπλασιαστή τον 90 που προκύπτει εάν επιλέξετε όλες τις δυνατές επιλογές στο συγκεκριμένο πεδίο. Οι επιλογές σε πολλαπλασιαστή επηρεάζουν αντίστοιχα το κόστος του δελτίου.

  Για παράδειγμα συμπληρώνοντας μια απλή στήλη και αν από το πεδίο “ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ” επιλεχθούν οι αριθμοί 2, 10 και 20 τότε οι στήλες που διαθέτει το δελτίο είναι 32 (2+10+20) και το κόστος του είναι 32 φορές το κόστος της μίας στήλης (εάν η στήλη κοστίζει 0,50 ευρώ τότε το κόστος του δελτίου είναι 16,00 ευρώ).

  Επιλογή πολλαπλασιαστή

 • Συμμετοχή σε Συνεχόμενες/Μελλοντικές κληρώσεις

  Μέσα από το SUPER3 δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχετε σε συνεχόμενες και μελλοντικές κληρώσεις. Στο κάτω δεξιά μέρος του δελτίου υπάρχουν πεδία τα οποία λειτουργούν αθροιστικά και δίνουν την δυνατότητα συμμετοχής σε συνεχόμενες και μελλοντικές κληρώσεις. Το συγκεκριμένο παιχνίδι δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε έως 400 συνεχόμενες και έως 201 μελλοντικές κληρώσεις.

  Για παράδειγμα εάν από το πεδίο «ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ επιλεγεί ο αριθμός 2 και ο αριθμός 5 τότε σημαίνει ότι το δελτίο θα συμμετέχει στις επόμενες 7(2+5) διαδοχικές κληρώσεις αυξάνοντας ανάλογα το κόστος του.

  Συνεχόμενες κληρώσεις

  Αντίστοιχα για το πεδίο «ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ», εάν επιλεγεί ο αριθμός 6 και ο αριθμός 10 τότε το δελτίο θα συμμετέχει σε 16(6+10) κληρώσεις μετά την τρέχουσα κλήρωση.

  Μελλοντικές κληρώσεις

 • Ακύρωση επιλογών

  Σε κάθε στήλη δίνεται η επιλογή ακύρωσης της σε περίπτωση που δεν θέλετε να συμμετέχει κατά την επικύρωση του δελτίου. Εάν συμπληρώσετε το πεδίο “ΑΚΥΡΟ” τότε η μηχανή επικύρωσης του πρακτορείου ΟΠΑΠ αγνοεί την συγκεκριμένη στήλη.

  Ακύρωση επιλογών

Κατηγορίες επιτυχιών:

Στο SUPER3 ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού που θα επιλεγεί υπάρχουν και διαφορετικές κατηγορίες επιτυχιών.

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει όλες τις κατηγορίες επιτυχιών ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού.

Κατηγορία Περιγραφή Συντελεστής κέρδους
Ι 3 ψηφία όμοια(με σειρά) 600
ΙΙ 3 ψηφία διαφορετικά(χωρίς σειρά) 100
ΙΙΙ 2 ψηφία όμοια(με οποιαδήποτε σειρά) 200
IV 2 ψηφία όμοια(με σειρά) 60
V 1 ψηφίο όμοιο(με σειρά) 6

Παρακάτω ακολουθεί πίνακας που παρουσιάζει παραδείγματα για κάθε κατηγορία επιτυχιών.

Τύπος παιχνιδιού Επιλεγμένος αριθμός Αριθμοί κλήρωσης που αποδίδουν κέρδος
3 ψηφία όμοια(με σειρά) 123 123
3 ψηφία διαφορετικά(χωρίς σειρά) 123 123, 132, 213, 231, 312, 321
2 ψηφία όμοια(με οποιαδήποτε σειρά) 112 112, 121, 211
2 ψηφία όμοια(με σειρά) 1x3* 1x3*
1 ψηφίο όμοιο(με σειρά) 1xx* 1xx*

*Όπου υπάρχει μέρος αριθμού σημειωμένο με x σημαίνει ότι αυτός ο χαρακτήρας θα μπορούσε να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε αριθμό από 0 έως 9.