Τα πάντα για τα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ

Οδηγίες ΠΡΟΤΟ

ΠΡΟΤΟ

Το ΠΡΟΤΟ είναι ένα από τα παιχνίδια αριθμών του ΟΠΑΠ με κληρώσεις που γίνονται 2 φορές την εβδομάδα, την Πέμπτη και την Κυριακή.

Το κόστος κάθε στήλης είναι 0,50 ευρώ.

Διαθέσιμες επιλογές παιχνιδιού:

 • Απλή στήλη

  Ο πιο απλός τρόπος παιχνιδιού στο ΠΡΟΤΟ είναι η απλή στήλη. Απλή στήλη παίζετε όταν επιλέγετε 1 αριθμό από στήλη του πεδίου συμπλήρωσης. Συνολικά, το πεδίο των αριθμών διαθέτει 7 στήλες, επομένως επιλέγονται 7 συνολικά αριθμοί.

  ΠΡΟΤΟ-Απλή στήλη

 • Συνεχόμενοι αριθμοί

  Το ΠΡΟΤΟ δίνει την δυνατότητα συμμετοχής με συνεχόμενους αριθμούς. Για να παίξετε με αυτόν τον τρόπο συμπληρώστε το δελτίο όπως θα το συμπληρώνατε εάν παίζατε με απλή στήλη επιλέγοντας ταυτόχρονα μία ή περισσότερες επιλογές από το πεδίο “ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ” που περιλαμβάνει τους αριθμούς 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 και 1000. Οι επιλογές σας στο πεδίο “ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ” λειτουργούν αθροιστικά και δηλώνουν το πλήθος των συνεχόμενων αριθμών που θα επιλεγούν μετά τον αριθμό που επιλέξατε στο πεδίο των 7 στηλών.

  Για παράδειγμα εάν επιλεγούν για κάθε στήλη(από τις 7) κατά σειρά οι αριθμοί 3,4,8,5,4,6 και 0 και από το πεδίο “ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ” επιλεγούν οι αριθμοί 5 και 20, τότε στην κλήρωση θα συμμετέχουν συνολικά 25 (5+20) από τον 3485460 μέχρι τον 3485485.

  ΠΡΟΤΟ-Συνεχόμενοι αριθμοί

 • Τυχαία επιλογή αριθμών

  Για να παίξετε το ΠΡΟΤΟ με τυχαία επιλογή αριθμών υπάρχουν δύο τρόποι.

  Ο πρώτος είναι να συμπληρώσετε μόνο το πεδίο “ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ”, που θα δημιουργήσει μια απλή στήλη επιλέγοντας αυτόματα έναν τυχαίο επταψήφιο αριθμό.

  ΠΡΟΤΟ-Τυχαία επιλογή

  Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξετε το πεδίο “ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ” συμπληρώνοντας κάποιες από τις 7 στήλες. Σε αυτήν την περίπτωση η μηχανή του πρακτορείου θα συμπληρώσει αυτόματα με τυχαίους αριθμούς τις κολώνες που δεν είναι συμπληρωμένες.

  ΠΡΟΤΟ-Τυχαία επιλογή

  Ο τρίτος τρόπος είναι να επιλέξετε το πεδίο “ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ” που δίνονται οι επιλογές 2,3,5,10 και 20. Οι επιλογές αυτές λειτουργούν αθροιστικά και αν επιλεγούν όλες ταυτόχρονα μπορούν να δώσουν έως 40 τυχαίους αριθμούς. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα με την επιλογή “ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ”.

  ΠΡΟΤΟ-Τυχαία επιλογή

 • Συμμετοχή σε Συνεχόμενες/Μελλοντικές κληρώσεις

  Μέσα από το ΠΡΟΤΟ δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχετε σε συνεχόμενες και μελλοντικές κληρώσεις. Στο κάτω δεξιά μέρος του δελτίου υπάρχουν πεδία τα οποία λειτουργούν αθροιστικά και δίνουν την δυνατότητα συμμετοχής σε συνεχόμενες και μελλοντικές κληρώσεις. Το συγκεκριμένο παιχνίδι δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε έως 74 συνεχόμενες και έως 55 μελλοντικές κληρώσεις.

  Για παράδειγμα εάν από το πεδίο «ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ επιλεγεί ο αριθμός 2 και ο αριθμός 5 τότε σημαίνει ότι το δελτίο θα συμμετέχει στις επόμενες 7(2+5) διαδοχικές κληρώσεις αυξάνοντας ανάλογα το κόστος του.

  ΠΡΟΤΟ-Συνεχόμενες κληρώσεις

  Αντίστοιχα για το πεδίο «ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ», εάν επιλεγεί ο αριθμός 6 και ο αριθμός 10 τότε το δελτίο θα συμμετέχει σε 16(6+10) κληρώσεις μετά την τρέχουσα κλήρωση.

  ΠΡΟΤΟ-Μελλοντικές κληρώσεις

 • Ακύρωση επιλογών

  Σε κάθε στήλη δίνεται η επιλογή ακύρωσης της σε περίπτωση που δεν θέλετε να συμμετέχει κατά την επικύρωση του δελτίου. Εάν συμπληρώσετε το πεδίο “ΑΚΥΡΟ” τότε η μηχανή επικύρωσης του πρακτορείου ΟΠΑΠ αγνοεί την συγκεκριμένη στήλη.

  ΠΡΟΤΟ-Ακύρωση στήλης

Κατηγορίες επιτυχιών:

Στο ΠΡΟΤΟ ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού που θα επιλεγεί υπάρχουν και διαφορετικές κατηγορίες επιτυχιών.

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει όλες τις κατηγορίες επιτυχιών ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού.

Κατηγορία Αριθμός όμοιων ψηφίων Περιγραφή Κέρδος
Ι 7 Και τα 7 ψηφία ίδια Μεταβλητό
ΙΙ 6 Τα 6 πρώτα ή τα 6 τελευταία ψηφία ίδια 25.000
ΙΙΙ 5 Τα 5 πρώτα ή τα 5 τελευταία ψηφία ίδια 2.500
ΙV 4 Τα 4 πρώτα ή τα 4 τελευταία ψηφία ίδια 250
V 3 Τα 3 πρώτα ή τα 3 τελευταία ψηφία ίδια 25
2 Τα 2 πρώτα ή τα 2 τελευταία ψηφία ίδια 2

*Τα κέρδη που μοιράζονται συνολικά στους νικητές της 1ης κατηγορίας εξαρτώνται από το σύνολο των στηλών που συγκεντρώθηκαν στην κάθε κλήρωση. Στις υπόλοιπες κατηγορίες τα κέρδη είναι προκαθορισμένα.