Τα πάντα για τα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ

Οδηγίες ΛΟΤΤΟ

ΛΟΤΤΟ

Το ΛΟΤΤΟ είναι ένα παιχνίδι αριθμών στο οποίο κληρώνονται συνολικά 6 αριθμοί και 1 επιπλέον μπόνους από ένα σύνολο 49 αριθμών.

Το κόστος κάθε στήλης είναι 0,50 ευρώ.

Διαθέσιμες επιλογές παιχνιδιού:

 • Απλή στήλη

  Μπορείτε να παίξετε με απλή στήλη επιλέγοντας 6 από τους 49 αριθμούς.

  ΛΟΤΤΟ-Απλή στήλη

 • Πλήρες σύστημα

  Μπορείτε να παίξετε με πλήρες σύστημα επιλέγοντας περισσότερους από 6 αριθμούς από το σύνολο των 49.

  ΛΟΤΤΟ-Πλήρες σύστημα

 • Τυποποιημένα συστήματα

  Το ΛΟΤΤΟ διαθέτει πάνω από 25 τυποποιημένα συστήματα. Τα 7 από αυτά τα συστήματα είναι αυτόνομα ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συστήματα συνδυασμών. Ο κωδικός του συστήματος συμπληρώνεται στο πεδίο των αριθμών που βρίσκεται δεξιά του πεδίου των 49 αριθμών. Ο πίνακας που ακολουθεί αναγράφει τους κωδικούς των συστημάτων με τις αντίστοιχες επιλογές σε αριθμούς και στήλες για κάθε σύστημα.

  Κωδικός συστήματος Ζητούμενοι αριθμοί Επιλεγμένοι αριθμοί Πλήθος στηλών
  10 2 10 5
  16 2 12 6
  17 2 14 7
  18 2 16 8
  19 2 18 9
  20 2 20 10
  26 3 7 7
  27 3 9 12
  28 3 13 26
  29 3 15 35
  30 3 19 57
  36 3 21 70
  37 3 25 100
  38 4 8 14
  39 4 10 30
  40 4 16 140
  46 4 20 285
  47 4 32 1.240
  48 6 9 12
  49 6 10 15
  50 6 10 30
  56 6 11 66
  57 6 12 22
  58 6 12 132
  59 6 16 112

  Για παράδειγμα στο τυποποιημένο σύστημα 58 επιλέγετε 12 αριθμούς, ενώ στο 59 επιλέγετε 16 αριθμούς όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

  ΛΟΤΤΟ-Τυποποιημένο σύστημα

 • Συστήματα συνδυασμών

  Τα συστήματα συνδυασμών επιτρέπουν να συνδυάσετε επιλογές σε 2 ή 3 περιοχές του δελτίου. Το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται από το κατά πόσο θα προβλεφθούν οι συμπληρωμένοι αριθμοί σε κάθε περιοχή του δελτίου.

  Κάθε σύστημα συνδυασμών έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  1. Το άθροισμα των ζητούμενων αριθμών σε όλες τις περιοχές θα πρέπει να είναι ίσο με 6.
  2. Οι επιλεγμένοι αριθμοί δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους 49.
  3. Δεν μπορούν να επιλεγούν ίδιοι αριθμοί μεταξύ των περιοχών που χρησιμοποιούνται. Κάθε περιοχή θα πρέπει να έχει διαφορετικούς αριθμούς από την άλλη.

  Με τους παραπάνω κανόνες να ισχύουν για όλα τα συστήματα συνδυασμών, τα συστήματα αυτά μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: τα συστήματα συνδυασμών πλήρους ανάπτυξης και τα συστήματα συνδυασμών πλήρους ανάπτυξης και τυποποιημένου συστήματος. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που χρησιμοποιεί και συστήματα πλήρους ανάπτυξης και τυποποιημένα συστήματα που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

  Ένα παράδειγμα συστήματος συνδυασμού πλήρους ανάπτυξης φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

  ΛΟΤΤΟ-Σύστημα συνδυασμών

  Ένα συστήματος συνδυασμού πλήρους ανάπτυξης και τυποποιημένου συστήματος φαίνεται στην επόμενη εικόνα. Σε αυτήν στο Α και Γ πεδίο εφαρμόζεται σύστημα πλήρους ανάπτυξης ενώ στο Β εφαρμόζεται το τυποποιημένο σύστημα 39 στο οποίο επιλέγονται 10 αριθμοί.

  ΛΟΤΤΟ-Σύστημα συνδυασμού πλήρους ανάπτυξης και τυποποιημένου συστήματος

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα του ΛΟΤΤΟ μπορείτε να βρείτε στις εβδομαδιαίες ενημερώσεις για τις κληρώσεις του παιχνιδιού στην αρχική σελίδα του Paixto.gr.

 • Επιλογή τυχαίων αριθμών

  Σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης αριθμών υπάρχει το πεδίο “ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ”.

  Το πεδίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

  • Εάν επιλέξετε το πεδίο “ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ” χωρίς να επιλέξετε αριθμούς από το πεδίο των 49 αριθμών, τότε η μηχανή επικύρωσης του πρακτορείου ΟΠΑΠ θα επιλέξει αυτόματα με τυχαίο τρόπο 6 από τους 49 αριθμούς.

   ΛΟΤΤΟ-Επιλογή τυχαίων αριθμών

  • Εάν επιλέξετε το πεδίο “ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ” και επιλέξετε μόνο έναν αριθμό(μεγαλύτερο του 6) από το πεδίο των 49 αριθμών, η μηχανή επικύρωσης του πρακτορείου ΟΠΑΠ θα επιλέξει τυχαία τόσους αριθμούς όσο είναι και η τιμή του αριθμού που επιλέχθηκε από εσάς. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε τον αριθμό 9 και το πεδίο “ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ”, τότε η μηχανή θα επιλέξει τυχαία 9 αριθμούς δημιουργώντας ένα πλήρες σύστημα 9 αριθμών.

   ΛΟΤΤΟ-Επιλογή τυχαίων αριθμών

  • Εάν επιλέξετε το πεδίο “ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ” και έναν κωδικό τυποποιημένου συστήματος, τότε η μηχανή επικύρωσης του πρακτορείου ΟΠΑΠ θα επιλέξει τόσους τυχαίους αριθμούς όσους αναλογούν στο τυποποιημένο σύστημα που επιλέξατε. Για παράδειγμα εάν επιλέξετε τον κωδικό συστήματος 39 και το πεδίο “ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ” τότε οι επιλεγμένοι αριθμοί θα είναι 10, όπως φαίνεται από τον πίνακα τυποποιημένων συστημάτων που βρίσκεται παραπάνω.

   ΛΟΤΤΟ-Επιλογή τυχαίων αριθμών

 • Συνεχόμενες/Μελλοντικές κληρώσεις

  Μέσα από το ΛΟΤΤΟ δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχετε και σε συνεχόμενες και μελλοντικές κληρώσεις. Στο κάτω δεξιά μέρος του δελτίου υπάρχουν πεδία τα οποία λειτουργούν αθροιστικά και δίνουν την δυνατότητα συμμετοχής σε συνεχόμενες ή μελλοντικές κληρώσεις. Για παράδειγμα εάν από το πεδίο “ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ επιλεγεί ο αριθμός 2 και ο αριθμός 5 τότε σημαίνει ότι το δελτίο θα συμμετέχει στις επόμενες 7(2+5) διαδοχικές κληρώσεις αυξάνοντας ανάλογα το κόστος του. Αντίστοιχα για το πεδίο “ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ”, εάν επιλεγεί ο αριθμός 9 και ο αριθμός 10 τότε το δελτίο θα συμμετέχει σε 19(9+10) κληρώσεις μετά την τρέχουσα κλήρωση.

 • Συμμετοχή στο ΠΡΟΤΟ (μέσω του δελτίου ΛΟΤΤΟ)

  Στο κάτω αριστερά μέρος του δελτίου υπάρχει η επιλογή συμμετοχής στο ΠΡΟΤΟ μέσα από το δελτίο του ΛΟΤΤΟ. Μπορούν να παιχτούν έως 1936 συνεχόμενοι αριθμοί ΠΡΟΤΟ , ανάλογα με τις επιλογές που θα σημειωθούν και υπολογίζονται αθροιστικά. Δηλαδή, εάν επιλέξετε τους αριθμούς 1, 50 και 250 τότε θα συμμετέχετε στο ΠΡΟΤΟ με 301 συνεχόμενους αριθμούς με αρχικό αριθμό μια τυχαία επιλογή.Κατά την επιλογή ΠΡΟΤΟ μέσα από το δελτίο ΛΟΤΤΟ παράγονται δύο αποκόμματα, ένα για το κάθε παιχνίδι.

Κατηγορίες επιτυχιών:

Στο παιχνίδι του ΛΟΤΤΟ υπάρχουν 5 συγκεκριμένοι συνδυασμοί επιτυχιών (κατηγορίες), ανάλογα με το πόσοι από τους 49 αριθμούς και τον έναν αριθμό μπόνους έχουν προβλεφθεί σωστά. Οι συνδυασμοί που κερδίζουν είναι οι 6, 5+1, 5, 4 και 3. Τα κέρδη σε όλους τους συνδυασμούς εκτός από τον συνδυασμό 6 αριθμών είναι σταθερά. Στην κατηγορία Ι (σωστή πρόβλεψη 6 αριθμών), το ποσό είσπραξης εξαρτάται από το σύνολο των στηλών που παίχτηκαν και από το αν έχει υπάρχει τζακ ποτ. Στην δεύτερη περίπτωση το ποσό της κατηγορίας μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση.

Κατηγορίες I II III IV V
Συνδυασμοί 6 5+1 5 4 3
Κέρδος Μεταβλητό 50.000 1.500 30 1,50