Τα πάντα για τα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ

Οδηγίες ΚΙΝΟ

ΚΙΝΟ

Το ΚΙΝΟ είναι ένα παιχνίδι αριθμών του ΟΠΑΠ που μπορείτε να παίξετε καθημερινά στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ από τις 09:00 έως τις 23:55. Οι κληρώσεις είναι διαδοχικές και ανά 5 λεπτά.

Το παιχνίδι διαθέτει 12 διαφορετικούς τρόπους παιχνιδιού, αφού δίνει την ευελιξία στον παίκτη να επιλέξει με πόσους αριθμούς θα συμμετέχει(1 έως 12).

Το κόστος κάθε στήλης είναι 0,50 ευρώ

Διαθέσιμες επιλογές παιχνιδιού:

 • Απλή στήλη

  Το ελάχιστο που μπορείτε να παίξετε σε ένα δελτίο ΚΙΝΟ είναι η απλή στήλη.Αρχικά πρέπει να αποφασίσετε τον τύπο παιχνιδιού που θα παίξετε, επιλέγοντας έναν από τους αριθμούς που βρίσκονται στο πεδίο “ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ”. Ανάλογα με τον αριθμό που θα επιλέξετε σε αυτό το πεδίο, καθορίζεται και το πλήθος των αριθμών που θα επιλέξετε από το πεδίο των 80 αριθμών.

  Για παράδειγμα εάν στο πεδίο “ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ” επιλέξετε το 5, τότε αντίστοιχα θα πρέπει να επιλέξετε 5 αριθμούς από το πεδίο “ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ” όπως φαίνεται στο παράδειγμα που ακολουθεί.

  ΚΙΝΟ-Απλή στήλη

 • Τυχαία επιλογή αριθμών

  Σε αυτήν την περίπτωση αρχικά επιλέγετε το πεδίο “ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ” για να
  καθορίσετε μόνο με πόσους αριθμούς θα συμμετέχετε στο παιχνίδι. Στη συνέχεια συμπληρώνετε
  το πεδίο “ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ” και η μηχανή του πρακτορείου παράγει τυχαία το πλήθος
  των αριθμών που αντιστοιχούν στο πεδίο “ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ” που επιλέξατε αρχικά.

  ΚΙΝΟ-Τυχαία επιλογή αριθμών

 • Επιλογή πολλαπλασιαστή

  Η επιλογή πολλαπλασιαστή είναι μια δυνατότητα που σας δίνεται για να πολλαπλασιάσετε τις στήλες συμμετοχής σας στο παιχνίδι. Η δυνατότητα αυτή βρίσκεται στο κάτω μέρος του δελτίου με τίτλο “ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ”. Κάθε επιλογή σε αυτό το δελτίο λειτουργεί αθροιστικά με μέγιστο πολλαπλασιαστή τον 70 που προκύπτει εάν επιλέξετε όλες τις δυνατές επιλογές στο συγκεκριμένο πεδίο. Οι επιλογές σε πολλαπλασιαστή επηρεάζουν αντίστοιχα το κόστος του δελτίου.

  Για παράδειγμα συμπληρώνοντας μια απλή στήλη 5 αριθμών και αν από το πεδίο “ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ” επιλεχθούν οι αριθμοί 2, 6 και 10 τότε οι στήλες που διαθέτει το δελτίο είναι 18 (2+6+10) και το κόστος του είναι 18 φορές το κόστος της μίας στήλης (εάν η στήλη κοστίζει 0,50 ευρώ τότε το κόστος του δελτίου είναι 9,00 ευρώ).

  ΚΙΝΟ-Επιλογή πολλαπλασιαστή

 • Συμμετοχή σε Συνεχόμενες/Μελλοντικές κληρώσεις

  Μέσα από το ΚΙΝΟ δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχετε σε συνεχόμενες και μελλοντικές κληρώσεις. Στο κάτω δεξιά μέρος του δελτίου υπάρχουν πεδία τα οποία λειτουργούν αθροιστικά και δίνουν την δυνατότητα συμμετοχής σε συνεχόμενες και μελλοντικές κληρώσεις.

  Για παράδειγμα εάν από το πεδίο «ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ επιλεγεί ο αριθμός 2 και ο αριθμός 5 τότε σημαίνει ότι το δελτίο θα συμμετέχει στις επόμενες 7(2+5) διαδοχικές κληρώσεις αυξάνοντας ανάλογα το κόστος του.

  ΚΙΝΟ-Συνεχόμενες κληρώσεις

  Αντίστοιχα για το πεδίο «ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ», εάν επιλεγεί ο αριθμός 6 και ο αριθμός 10 τότε το δελτίο θα συμμετέχει σε 16(6+10) κληρώσεις μετά την τρέχουσα κλήρωση.

  ΚΙΝΟ-Μελλοντικές κληρώσεις

 • Ακύρωση επιλογών

  Σε κάθε στήλη δίνεται η επιλογή ακύρωσης της σε περίπτωση που δεν θέλετε να συμμετέχει κατά την επικύρωση του δελτίου. Εάν συμπληρώσετε το πεδίο “ΑΚΥΡΟ” τότε η μηχανή επικύρωσης του πρακτορείου ΟΠΑΠ αγνοεί την συγκεκριμένη στήλη.

  ΚΙΝΟ-Ακύρωση επιλογών

Κατηγορίες επιτυχιών:

Στο ΚΙΝΟ ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού που θα επιλεγεί υπάρχουν και διαφορετικές κατηγορίες επιτυχιών.

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει όλες τις κατηγορίες επιτυχιών ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού.

Σωστοί Επιλεγμένοι αριθμοί
αριθμοί (Τύπος παιχνιδιού)
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 1.000.000(*)
11 25.000 500.000(*)
10 2.500 15.000 100.000(*)
9 1.000 1.500 10.000 40.000
8 150 250 500 4.000 15.000
7 25 50 80 200 1.000 5.000
6 5 10 20 25 50 100 1.600
5 1 2 5 10 20 50 450
4 1 2 3 7 20 100
3 1 1 2 4 25
2 1 2,5 5
1 1 2,5
0 4 2 2

*Τα κέρδη που μοιράζονται συνολικά στους νικητές της 1ης κατηγορίας για παιχνίδι επιλογής 12, 11 και 10 αριθμών δεν ξεπερνούν το 1.000.000. Σε περίπτωση που τα κέρδη των στηλών υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, οι νικητές μοιράζονται το 1.000.000 ανάλογα με την αξία της νικήτριας περιοχής του δελτίου τους.