Τα πάντα για τα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ

Οδηγίες EXTRA5

Το EXTRA5 είναι ένα από τα παιχνίδια αριθμών του ΟΠΑΠ που έχει κληρώσεις που πραγματοποιούνται 2 φορές ημερισίως, μία στις 15:00 και μία στις 19:00.

Το κόστος κάθε στήλης είναι 0,50 ευρώ.

Διαθέσιμες επιλογές παιχνιδιού:

 • Απλή στήλη

  Ο πιο απλός τρόπος παιχνιδιού στο EXTRA5 είναι η απλή στήλη. Απλή στήλη παίζετε όταν επιλέγετε 5 από το πεδίο των 35 αριθμών.

  EXTRA5

 • Σύστημα πλήρους ανάπτυξης

  Εάν συμπληρώσετε πάνω από 5 επιλογές από το πεδίο των 35 αριθμών τότε παίζετε με σύστημα πλήρους ανάπτυξης.

  EXTRA5-Σύστημα πλήρους ανάπτυξης

 • Τυχαία επιλογή αριθμών

  Για να παίξετε το

  EXTRA5

  με τυχαία επιλογή αριθμών υπάρχουν δύο τρόποι.

  Ο πρώτος είναι να συμπληρώσετε μόνο το πεδίο “ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ”, που θα δημιουργήσει μια απλή στήλη επιλέγοντας αυτόματα 5 από τους 35 αριθμούς όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  EXTRA5-Τυχαία επιλογή αριθμών

  Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξετε το πεδίο “ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ” μαζί με έναν αριθμός που είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5. Αυτό θα δημιουργήσει μια στήλη με πλήρες σύστημα, με αποτέλεσμα η μηχανή του πρακτορείου να δημιουργήσει τόσους τυχαίους αριθμούς όσο η τιμή του αριθμού που επιλέξατε.

  Για παράδειγμα εάν επιλέξετε το πεδίο “ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ” και τον αριθμό 8, τότε θα δημιουργηθεί μια στήλη πλήρους συστήματος με επιλεγμένους 8 αριθμούς από το πεδίο των 35.

  EXTRA5-Τυχαία επιλογή αριθμών

 • Επιλογή πολλαπλασιαστή

  Η επιλογή πολλαπλασιαστή είναι μια δυνατότητα που σας δίνεται για να πολλαπλασιάσετε τις στήλες συμμετοχής σας στο παιχνίδι. Η δυνατότητα αυτή βρίσκεται στο κάτω μέρος του δελτίου με τίτλο “ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ”. Κάθε επιλογή σε αυτό το δελτίο λειτουργεί αθροιστικά με μέγιστο πολλαπλασιαστή τον 90 που προκύπτει εάν επιλέξετε όλες τις δυνατές επιλογές στο συγκεκριμένο πεδίο. Οι επιλογές σε πολλαπλασιαστή επηρεάζουν αντίστοιχα το κόστος του δελτίου.

  Για παράδειγμα συμπληρώνοντας μια απλή στήλη και αν από το πεδίο “ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ” επιλεχθούν οι αριθμοί 2, 10 και 20 τότε οι στήλες που διαθέτει το δελτίο είναι 32 (2+10+20) και το κόστος του είναι 32 φορές το κόστος της μίας στήλης (εάν η στήλη κοστίζει 0,50 ευρώ τότε το κόστος του δελτίου είναι 16,00 ευρώ).

  EXTRA5-Επιλογή πολλαπλασιαστή

 • Συμμετοχή σε Συνεχόμενες/Μελλοντικές κληρώσεις

  Μέσα από το EXTRA5 δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχετε σε συνεχόμενες και μελλοντικές κληρώσεις. Στο κάτω δεξιά μέρος του δελτίου υπάρχουν πεδία τα οποία λειτουργούν αθροιστικά και δίνουν την δυνατότητα συμμετοχής σε συνεχόμενες και μελλοντικές κληρώσεις. Το συγκεκριμένο παιχνίδι δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε έως 400 συνεχόμενες και έως 201 μελλοντικές κληρώσεις.

  Για παράδειγμα εάν από το πεδίο «ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ επιλεγεί ο αριθμός 2 και ο αριθμός 5 τότε σημαίνει ότι το δελτίο θα συμμετέχει στις επόμενες 7(2+5) διαδοχικές κληρώσεις αυξάνοντας ανάλογα το κόστος του.

  EXTRA5-Συνεχόμενες κληρώσεις

  Αντίστοιχα για το πεδίο «ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ», εάν επιλεγεί ο αριθμός 6 και ο αριθμός 10 τότε το δελτίο θα συμμετέχει σε 16(6+10) κληρώσεις μετά την τρέχουσα κλήρωση.

  EXTRA5-Μελλοντικές κληρώσεις

 • Ακύρωση επιλογών

  Σε κάθε στήλη δίνεται η επιλογή ακύρωσης της σε περίπτωση που δεν θέλετε να συμμετέχει κατά την επικύρωση του δελτίου. Εάν συμπληρώσετε το πεδίο “ΑΚΥΡΟ” τότε η μηχανή επικύρωσης του πρακτορείου ΟΠΑΠ αγνοεί την συγκεκριμένη στήλη.

  EXTRA5-Ακύρωση επιλογών

Κατηγορίες επιτυχιών:

Στο EXTRA5 ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού που θα επιλεγεί υπάρχουν και διαφορετικές κατηγορίες επιτυχιών.

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει όλες τις κατηγορίες επιτυχιών ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού.

Κατηγορίες Κέρδος
Αριθμός κατηγορίας Σωστοί αριθμοί
Ι 5 50.000(*)
ΙΙ 4 125
ΙΙΙ 3 5

*Τα κέρδη που μοιράζονται συνολικά στους νικητές της 1ης κατηγορίας δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 500.000 ευρώ. Σε περίπτωση που τα κέρδη των στηλών υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, οι νικητές μοιράζονται τις 500.000 ανάλογα με το πλήθος των νικητών.